Rosque blog

Proč nám kolagen v těle ubývá a proč je dobré ho doplňovat

Kolagen je jedním z nejdůležitějších strukturálních proteinů v lidském těle. Nachází se v kostech, kůži, šlachách, vazivech, kloubech a dalších tkáních. Kromě toho, že kolagen vytváří strukturu tkání, na kolagenu závisí rovněž jejich pevnost a pružnost.  

Během života dochází u člověka k přirozenému úbytku kolagenu, a to z různých důvodů.

V další části se pokusíme podívat na časté příčiny úbytku kolagenu.

1.     Stárnutí

Stárnutí je jedním z hlavním důvodů úbytku kolagenu. Týká se naprosto každého z nás. To znamená, že od určitého věku, zpravidla mezi 25 – 30 rokem začíná naše tělo ztrácet kolagen, respektive jeho produkce je nižší. S postupujícím věkem se jeho produkce nadále snižuje. Mezi 35-40 rokem života mají naše problémy s vlasy, kůží, klouby zpravidla vazbu na nedostatek kolagenu v těle nebo s nedostatkem kolagenu alespoň částečně souvisí. Nejvýraznější úbytek kolagenu pak zpravidla nastává po 40. roku života. Zde už je většina problémů s vlasy, pokožkou, klouby spojena s nedostatkem kolagenu. 

2.  Nezdravá výživa (špatné návyky ve stravování, nevyvážená strava) 

Nedostatečný příjem bílkovin, aminokyselin a vitaminů, které jsou nezbytné pro tvorbu kolagenu, může ovlivnit jeho produkci a kvalitu.

3.      Sluneční záření

Nadměrná expozice slunečním zářením (dlouhý pobyt na slunci) rovněž poškozuje kolagen v kůži, což způsobí ztrátu elasticity kůže a tvorbu vrásek. To je jedním z důvodů proč bychom měli v rámci péče o své zdraví používat nejen přiměřený ochranný faktor krému proti slunci, ale zároveň doplnit tělu kolagen ve formě doplňků stravy.

4.      Kouření a alkohol

Konzumace tabáku a nadměrná konzumace alkoholu může negativně ovlivnit tvorbu kolagenu a způsobit jeho degradaci. 

5.      Stres

Chronický stres může mít negativní dopad na tělo, včetně ovlivnění produkce kolagenu.

Úbytek kolagenu v těle může mít řadu nepříjemných následků. Nejzřetelnější je to na kůži, která ztrácí svou pružnost a pevnost, což vede k tvorbě vrásek a ztrátě elasticity. Také klouby a šlachy se mohou stát méně pružnými a náchylnějšími k poraněním. Ztráta kolagenu v kostech může vést k oslabení kostní struktury a zvyšovat riziko osteoporózy a zlomenin.

6. Genetika

Jedním z faktorů, které ovlivňují míru úbytku kolagenu je genetika. Genetika hraje důležitou roli při ovlivňování úbytku kolagenu v těle. Genetické faktory mohou ovlivňovat produkci, strukturu a kvalitu kolagenu, což nakonec ovlivní jak rychle a jak výrazně bude kolagen ubývat s postupujícím věkem. Některé genetické faktory mohou vést k přirozenému snížení produkce nebo stability kolagenu, což může zvýšit náchylnost jedince k vlivům stárnutí a dalším výše uvedeným faktorům, k razantnějšímu snížení hladiny kolagenu v těle.

Na co tedy mají geny vliv? 

a. Geny tedy mohou ovlivnit produkci kolagenu. 

Genetické vlastnosti mohou ovlivnit aktivitu genů zodpovědných za tvorbu kolagenu. Někteří jedinci mohou mít genetické varianty, které snižují produkci kolagenu v těle, což znamená, že mohou mít nižší počáteční hladinu kolagenu a postupný úbytek bude mít větší vliv na pevnost a pružnost tkání.

b. Strukturu a stabilitu kolagenu.

Genetika může ovlivnit strukturu samotného kolagenu, což může mít vliv na jeho schopnost udržet pevnost a pružnost tkání. Některé genetické varianty mohou vést ke kolagenu s menší stabilitou, což může snížit odolnost tkání vůči vnějším stresorům.

c. Reakci na vnější vlivy.

Genetika může také ovlivnit, jak jedinec reaguje na vnější vlivy, jako je sluneční záření, znečištění prostředí nebo jiné toxiny. Některé genetické faktory mohou zvyšovat citlivost tkání na tyto vlivy, což může způsobit rychlejší poškození kolagenu a jeho zvýšený úbytek.

 

Je důležité si uvědomit, že kromě přirozeného úbytku kolagenu, který je, jak je v článku uvedeno, dán věkem, je celá řada dalších faktorů, které s úbytkem kolagenu souvisí. Je proto zapotřebí kolagen do těla dostávat jak zdravou výživou, tedy potravinami, které podporují vznik kolagenu v těle, tak i formou doplňků stravy s kolagenem. Samozřejmě hodnota denní dávky kolagenu závisí na věku a problémech každého jednotlivce. V důsledku toho, že úbytekkolagenu v těle čeká každého z nás, je dobré brát kolagen formou doplňků stravy jako prevenci. Předejdete tím, alespoň částečně problémům, které se objeví v pozdějším věku. Nicméně zatímco v mladém věku bude denní dávka 2500 mg kolagenu sloužit k udržení stavu, po 35 – 40 roku života zdaleka nemusí stačit. Doporučená denní dávka kolagenu je 8000 mg. Jak již bylo výše uvedeno, zároveň se předpokládá zdravý životní styl a pravidelné užívání denní dávky. Krátkodobé užívání zpravidla problém nevyřeší

Kategorie: Blog, Zdraví

Přidat komentář